אולפן חי רכב ומוצרי חשמל

מחיר הדלק ממשיך לעלות

אחרי שלושה חודשים שהמחירים עולים  התווספה עליה משמעותית  גם באפריל. מחיר הדלק -6.32 שקל  אחרי התייקרות של 20 אגורות לליטר. תוספת לשירות מלא בתחנה תהיה 21 אגורות לליטר, ללא שינוי. באילת יהיה המחיר 5.40 שקלים לליטר, עלייה של 17 אגורות לעומת מרץ.

ההתייקרות נובעת מעלייה במחירי הנפט באגן הים התיכון, בשיעור של 10.4% החודש. מחיר הוא 28% מהמחיר לצרכן, ואליו מצטרפות הוצאות תפעול ושיווק בשיעור 9%. עיקר התשלום – 63% – הוא מסים למדינה (בלו ומע”מ).

נגישות