בדיקות השוואתיות ותחקירים חדשות

מחיר הבצל- יש סיבה לדמעות

מחיר הבצל קפץ פי ארבע ועלול לעבור את העשרה שקלים לקילו. בערב חג הפסח האחרון. כאשר הביקוש לבצל יבש היה בשיאו. עמד מחיר הבצל היבש על 1.8-2 ₪.

הבצל שמר על מחירו, סביב 2.5 ₪ לק”ג, עד לסוף חודש ספטמבר האחרון כלומר עד אחרי חגי תישרי. בחודשיים באחרונים עשה הבצל היבש קפיצת מחיר נחשונית ל- 5.5 ₪ לק”ג וכעת הוא  ממשיך לעלות בכל יום ונמכר במחיר שיא  סביב 7.5-8 ₪ לק”ג.

מה הן הסיבות לקפיצת המחיר? השאלה הזו נראית הזויה עוד יותר כיוון שלא הייתה עליה בביקושים אחרי החגים.

ההסבר שנותנים חקלאים המגדלים בצל בישראל הוא שהם לא צפו וירוס שפוגע בגידולים בעיקר בדרום דבר שהוביל למחסור בשוק ובנוסף יש מחסור בינלאומי בבצל. גם הייבוא מהולנד ומטורקיה נחלש בשל מחלות בבצל. הבצל ההולנדי מתאים בעיקר לכשרות החרדית כיוון שבהולנד אין מזיק מסוים הנמצא בבצל הישראלי.

בתקופה המקבילה אשתקד היה מחיר הבצל, 1.6-2 ₪ לק”ג

מתגובת מנהלי הרשתות עולה כי בתקופה האחרונה יש מחסור בבצל היבש. ומרבית הבצל הנמצא כרגע בדוכני רשתות השיווק הוא מיבוא. במצב הדברים עלול מחיר הבצל לעבור את העשרה שקלים לקילו. עוד סיבה לבכות מהבצל. השאלה שנותרה פתוחה היא מדוע אין יד מכוונת שתמנע עליות ונפילות דרבטיות במחיר הבצל דרך תכנון נכון של גידול הבצל בישראל לטובת הצרכן והחקלאי.

נגישות