בריאות ומזון מן החי חדשות

למה רוב מקרי הטביעה הם מקרב האוכלוסייה הערבית?

מניתוח מקרי הטביעה בחמש השנים האחרונות עולה, כי כ65% ממקרי המוות בטביעה, הם מקרב האוכלוסיה הערבית.

האם הסיבה לכך, היא העדר כישורי ומיומנות שחיה? רחצה בחופים ללא פיקוח מציל? שחיה בשעות בהן תחנות ההצלה סגורות, או שמא כל התשובות נכונות.

לגבי העובדות אין מחלוקת, שחלקם במקרי הטביעה גדול פי שלוש מחלקם באוכלוסייה, ומצב זה אומר דרשני, דבר המחייב את הרשויות, בהגברת המודעות לסכנות, הרחצה שלא על פי הכללים וההנחיות

נגישות