שאלות ותשובות צרכניות פופולריות

לא. במקרה בו מחיר המוצר לאחר ההנחה אינו בהילך (אמצעי תשלום) חוקי וסיבה זו נובעת מהפחתת אחוז ההנחה ממחירו לפני ההנחה, לא יחשב הדבר כעבירה על הוראות סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן וזאת בהתחשב בעובדה כי מחיר המוצר המקורי נקוב כמחיר עגול.

לא. טלוויזיה שחוברה לחשמל, כמוה כטלוויזיה שנעשה בה שימוש. על פי תקנות ביטול עסקה לא ניתן לבטל את העסקה שכן השתמשת במוצר.
נדגיש כי כשנרכש מכשיר חשמלי, אלקטרוני או ריהוט ניתן לבטל את העסקה גם אם האריזה נפתחה בתנאי שהמוצר לא חובר לחשמל, מים או גז.

לא. אם המוצר הורכב לא ניתן לבטל את העסקה. לתשומת לבך אם המטבח הוזמן בהזמנה מיוחדת לא ניתן לבטל את העסקה גם אילולא הורכב

החוק החריג תחתונים ממוצרים ברי החזרה, גם אם לא נעשה בהם שימוש והם באריזתם המקורית

לא. מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות אינן ניתנות לביטול

כן. עלות ההובלה מבית הצרכן לבית העסק, כשהחזרת הטובין היא מהסיבה שצרכן התחרט ולא עקב פגם, יישא בה הצרכן.
לעניין ההובלה הראשונה מבית העסק לבית הצרכן – בהתאם לחוק הגנת הצרכן קיימת חובה להציג את מחירו הכולל של המוצר, כולל הובלה כאשר הצרכן אינו יכול לוותר עליה. ולכן, מותר לבית העסק לגבות דמי ביטול בגובה 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם כשסכום זה כבר כולל את דמי ההובלה ששילם הצרכן, גם אם בפועל פוצל התשלום, קרי, גם אם שילמת את דמי ההובלה ישירות למוביל.
משכך, העוסק לא יכול להשיב רק את התשלום עבור מכונת הכביסה ללא דמי ההובלה, אלא, עליו לנכות את דמי הביטול מהמחיר הכולל של המוצר שהוא כולל את דמי ההובלה.

לא. על פי חוק ביטול עסקה ניתן לבטל עסקה שמחירה גבוה מ 50 ₪. מאחר שמחירו של העכבר נמוך יותר הזכות על פי החוק לא חלה במקרה זה. יחד עם זאת החלפת המוצר או קבלת זיכוי תלויה במדיניות החזרת המוצרים של בית העסק

כן, סעיף 13א1 לחוק הגנת הצרכן, מאפשר לצרכן לבטל מנוי לחדר כושר בכל עת.
העוסק במקרה הזה רשאי לגבות תשלום עבור החלק היחסי של המנוי – 5 חודשי שימוש וכן רשאי לגבות מהצרכן גם דמי ביטול. התנאי לגביית דמי ביטול הוא כי מכון הכושר גילה לצרכן בכתב בטרם עשיית העסקה כי קיים מסלול חלופי למסלול העסקה הקצובה.
גובה דמי הביטול שהעוסק יהא רשאי לגבות הם ההפרש שבין מחיר חודשי במסלול העסקה הקצובה (בגינהּ זכה להנחה) לבין המחיר החודשי במסלול החלופי כפול מספר חודשי השימוש (או החודשים בהם הייתה לצרכן זכות שימוש) במנוי.
החוק קובע רף לשיעור דמי הביטול, כך שבכל מקרה דמי הביטול לא יעלו על רף זה:
אם המנוי בוטל בשליש הראשון של התקופה הקצובה (בתוך 4 החודשים הראשונים למנוי), דמי הביטול לא יעלו על סכום של 25% מהתמורה.
אם המנוי בוטל בשליש השני של התקופה הקצובה, דמי הביטול לא יעלו על סכום של 20% מהתמורה.
אם המנוי בוטל בשליש האחרון של התקופה הקצובה, דמי הביטול לא יעלו על סכום של 17% מהתמורה.
החוק קובע רף נוסף חלופי לגביית דמי ביטול והוא הסכום שעל הצרכן לשלם לולא הביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העסקה

בודאי, יש לך זכות לבטל את העסקה. עסקה זו מכונה “עסקה ברוכלות”. עסקה ברוכלות היא עסקה הנעשית ביוזמת העוסק, המגיע למקום בו נמצא הצרכן (בית, עבודה, אמצע הרחוב וכו’) ושאינו מקום עסקו של העוסק. יש לך זכות לבטל את העסקה (מומלץ לבטל בכתב ובדואר רשום) בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה העיקריים לפי המאוחר.
בעקבות הביטול על העוסק להחזיר לך את מה ששילמת ועליך להעמיד את המוצר לרשות העוסק במקום בו נמסר לך.
אי ביטול העסקה והשבת כספך ע”י העוסק מהווה עבירה פלילית. בנוסף קמה לך הזכות להגיש תביעה לפיצוי לדוגמה – תביעה ללא צורך בהוכחת נזק בה רשאי בית המשפט לפסוק פיצוי של עד 10,000 ₪ .
לתשומת לבך, אם המוצר שרכשת הוא מוצר מתכלה אין אפשרות לבטל את העסקה

נגישות