קטגוריה - בנקאות וכספים

בדיקות השוואתיות ותחקירים בנקאות וכספים כללי

פריסת סניפי הבנקים בתל אביב גבוהה ב-130% מירושלים וב-400% מאשר בבני ברק

מחקר הרשת להגנת הצרכן פריסת סניפי הבנקים בתל אביב גבוהה ב130% מאשר בירושלים בני ברק העיר עם היחס הנמוך ביותר בין תושבים למס’ סניפי בנקים  בשנת 2017...

נגישות